Mohsen-Ebrahimzadeh-Baroon

از وقتی رفتی با همه سردم بی تو از آدما فراریم هر کی می بیندم میگه چه حیف شبیه عکس یادگاریم صد بار نیت کردم اما تو یه توی فالم نیومدی یه سال دیگه گذشت زمستون شد با برف امسالم نیومدی وقتی خودت نیستی تو این هوا عطرت به درد من نمی خوره من بی […]

از وقتی رفتی با همه سردم بی تو از آدما فراریم هر کی می بیندم میگه چه حیف شبیه عکس یادگاریم صد بار نیت کردم اما تو یه توی فالم نیومدی یه سال دیگه گذشت زمستون شد با برف امسالم نیومدی وقتی خودت نیستی تو این هوا عطرت به درد من نمی خوره من بی […]

admin ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 74 بار