2016-06-04_130112-500x500

دانلود در ادامه متن آهنگ چه زیباست که چون صبح، پیام ظفر آریم گل سرخ، گل نور، ز باغ سحر آریم. چه زیباست، چو خورشید، درافشان و درخشان زآفاق پر از نور، جهان را خبر آریم . همانگونه که خورشید، بر اورنگ زر آید، خرد را بستاییم و، بر اورنگ زر آریم. چه زیباست، که […]

دانلود در ادامه متن آهنگ چه زیباست که چون صبح، پیام ظفر آریم گل سرخ، گل نور، ز باغ سحر آریم. چه زیباست، چو خورشید، درافشان و درخشان زآفاق پر از نور، جهان را خبر آریم . همانگونه که خورشید، بر اورنگ زر آید، خرد را بستاییم و، بر اورنگ زر آریم. چه زیباست، که […]

admin ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 90 بار