lemoo.ir-hjhg

برای ساخت زیر لیوانی نمدی شیک ابتدا می بایست از الگوهای زیر پرینت بگیرید یا خودتان آنها را بر روی کاغذ طراحی کنید آموزش ساخت زیر لیوانی نمدی مدل سیب حال مراحل زیر را دنبال کنید توجه : برای برش قسمت گاز زده از قیچی دندانه دار استفاده کنید

برای ساخت زیر لیوانی نمدی شیک ابتدا می بایست از الگوهای زیر پرینت بگیرید یا خودتان آنها را بر روی کاغذ طراحی کنید آموزش ساخت زیر لیوانی نمدی مدل سیب حال مراحل زیر را دنبال کنید توجه : برای برش قسمت گاز زده از قیچی دندانه دار استفاده کنید

admin ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 2,115 بار