lemoo.ir-khayati-men

اندازه های اولیه پیراهن مردانه : اندازه های اصلی : قد ، دور سینه ، دور کمر ، دور باسن ، قد آستین با سرشانه ، دور گردن ، دور مچ اندازه های فرعی :     الگوی پیراهن مردانه : گونیا کیند خط عمود ۱ را . از نقطه ۱ به اندازه بلندی خط […]

اندازه های اولیه پیراهن مردانه : اندازه های اصلی : قد ، دور سینه ، دور کمر ، دور باسن ، قد آستین با سرشانه ، دور گردن ، دور مچ اندازه های فرعی :     الگوی پیراهن مردانه : گونیا کیند خط عمود ۱ را . از نقطه ۱ به اندازه بلندی خط […]

admin ۱۶ / ۰۳ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 483 بار