fall-lemoo.ir

درمیان عشایر بختیاری یکی از رایج ترین نوع تفال یا فال گرفتن که معمولا توسط افراد مسن گرفته میشود علاوه بر فال تسبیح ، فال با نخود است که بسیار به واقعیت نزدیک میباشد و باور کنید رد خور ندارد ..برای گرفتن فال با نخود ابتدا ۴۱عدد نخود که هم اندازه باشند را جدا میکنند […]

درمیان عشایر بختیاری یکی از رایج ترین نوع تفال یا فال گرفتن که معمولا توسط افراد مسن گرفته میشود علاوه بر فال تسبیح ، فال با نخود است که بسیار به واقعیت نزدیک میباشد و باور کنید رد خور ندارد ..برای گرفتن فال با نخود ابتدا ۴۱عدد نخود که هم اندازه باشند را جدا میکنند […]

admin ۱۸ / ۰۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 1,368 بار