525

اموزش دوخت چادر دانشجویی با الگو مقدار پارچه مورد نیاز برای چادر دانشجویی : ۵ متر پارچه چادری با عرض ۱۱۵سانتی متر روش برش چادر دانشجویی : چادر را مانند چادر ساده برش و دوخت کنید . ۱ به ۲ = دولای بسته پشت چادر مجددا چادر را از خط تا در ۱/۲ پایین تا […]

اموزش دوخت چادر دانشجویی با الگو مقدار پارچه مورد نیاز برای چادر دانشجویی : ۵ متر پارچه چادری با عرض ۱۱۵سانتی متر روش برش چادر دانشجویی : چادر را مانند چادر ساده برش و دوخت کنید . ۱ به ۲ = دولای بسته پشت چادر مجددا چادر را از خط تا در ۱/۲ پایین تا […]

admin ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 1,015 بار