lemoo-0317

برای دوخت سارافون یقه گرد ابتدای الگوی بالا تنه را همانند تصویر الگو رسم می کنیم  آموزش دوخت سارافون یقه گرد شما می توانید با توجه به اندازه هایی که برای دوخت سارفون گرفتید. جهت جلو گیری از تنگ و چسبیده شدن سارافون برای اندازه باسن ۱ سانتی متر ،برای کمر ۱/۵ سانتی متر و […]

برای دوخت سارافون یقه گرد ابتدای الگوی بالا تنه را همانند تصویر الگو رسم می کنیم  آموزش دوخت سارافون یقه گرد شما می توانید با توجه به اندازه هایی که برای دوخت سارفون گرفتید. جهت جلو گیری از تنگ و چسبیده شدن سارافون برای اندازه باسن ۱ سانتی متر ،برای کمر ۱/۵ سانتی متر و […]

admin ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 524 بار