lemoo-04fghjes

شاید در حین نمد دوزی به دوخت حروف نیاز داشته باشید و تصویر زیر الگوی اعداد نمدی است که می توانید از آن پرینت بگیرید و استفاده نمایید الگوی دوخت حروف لاتین نمدی

شاید در حین نمد دوزی به دوخت حروف نیاز داشته باشید و تصویر زیر الگوی اعداد نمدی است که می توانید از آن پرینت بگیرید و استفاده نمایید الگوی دوخت حروف لاتین نمدی

admin ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 3,724 بار