lemoo-033

سوالات تست روانشناسی زیر را پاسخ دهید و متناسب با دیدگاهی که درباره هر کدام از آنها دارید از یک تا هفت به خودتان امتیاز دهید. عدد یک به معنای به‌شدت مخالف است و عدد هفت به معنای به‌شدت موافق. تست روانشناسی درصد اعتیاد به گوشی ۱٫  اگر هر لحظه که اراده می‌کنم به اطلاعات […]

سوالات تست روانشناسی زیر را پاسخ دهید و متناسب با دیدگاهی که درباره هر کدام از آنها دارید از یک تا هفت به خودتان امتیاز دهید. عدد یک به معنای به‌شدت مخالف است و عدد هفت به معنای به‌شدت موافق. تست روانشناسی درصد اعتیاد به گوشی ۱٫  اگر هر لحظه که اراده می‌کنم به اطلاعات […]

admin ۰۲ / ۱۰ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 40 بار