lemoo.ir-fghex

عید نوروز و اول سالست روز عیش و نشاط اطفالست   شعر طنز ایرج میرزا بنام نوروز همه آن روز رخت نو پوشند چای و شربت به خوشدلی نوشند   پسر خوب روز عید اندر روز اول به خدمت مادر   دست برگردنش کند چون طوق سرو دستش  ببوسد از سر شوق   گوید این […]

عید نوروز و اول سالست روز عیش و نشاط اطفالست   شعر طنز ایرج میرزا بنام نوروز همه آن روز رخت نو پوشند چای و شربت به خوشدلی نوشند   پسر خوب روز عید اندر روز اول به خدمت مادر   دست برگردنش کند چون طوق سرو دستش  ببوسد از سر شوق   گوید این […]

admin ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مشاهده : 90 بار