lemoo.ir-1a839994

اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می آورد پس نوروزتان مبارک که سالتان را سرشار از عشق کند . . . پیامک جدید تبریک نوروز – تنها خداست که میداند “بهترین” در زندگیت چگونه معنا میشود! من […]

اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می آورد پس نوروزتان مبارک که سالتان را سرشار از عشق کند . . . پیامک جدید تبریک نوروز – تنها خداست که میداند “بهترین” در زندگیت چگونه معنا میشود! من […]

admin ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 122 بار