lemoo.ir-dfgh

گفتی: تا آخر دنیا با تواَم. و من، ندانستم نامِ دیگر تو تنهایی‌ است! اس ام اس تنهایی sms tanhayi • تنهایی خوابیدنِ هر شبِ مَردی‌ست در آغوش زنی‌ که دیگر نیست! • اس ام اس تنهایی sms tanhayi • تنهایی مثل موریانه‌ای‌ست به جانِ درخت.  گاهی باید به آتش زد! • اس ام اس […]

گفتی: تا آخر دنیا با تواَم. و من، ندانستم نامِ دیگر تو تنهایی‌ است! اس ام اس تنهایی sms tanhayi • تنهایی خوابیدنِ هر شبِ مَردی‌ست در آغوش زنی‌ که دیگر نیست! • اس ام اس تنهایی sms tanhayi • تنهایی مثل موریانه‌ای‌ست به جانِ درخت.  گاهی باید به آتش زد! • اس ام اس […]

admin ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 57 بار