LEMOO.IR-SDFs

لبتان پر خنده / قلبتان از مهر آکنده دولتتان پاینده / و نوروزتان فرخنده باد..! پیامک های جدید تبریک نوروز ** ** ** دل را از پیله ی قهرش بیرون خواهم کشید/واژه ها را از خواب فراموشی بیدار خواهم کرد دسته گلی از یاس و باران برایت خواهم چید/نقش لبخندرا بر چهره ی زیبایت خواهم […]

لبتان پر خنده / قلبتان از مهر آکنده دولتتان پاینده / و نوروزتان فرخنده باد..! پیامک های جدید تبریک نوروز ** ** ** دل را از پیله ی قهرش بیرون خواهم کشید/واژه ها را از خواب فراموشی بیدار خواهم کرد دسته گلی از یاس و باران برایت خواهم چید/نقش لبخندرا بر چهره ی زیبایت خواهم […]

admin ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 69 بار