lemoo.ir2115

اگر در منزل لباسی ساده و قدیمی دارید که مدتی است آن را کناری انداخته اید بهتر است که آن را بردارید و با تکنیک استنسیل یا نقاشی روی لباس بر روی آن نقش و طرحی تازه ایجاده کنید آموزش نقاشی فانتزی روی لباس ابتدا یک بلوز ساده بردارید برای این تکنیک هم از طلق […]

اگر در منزل لباسی ساده و قدیمی دارید که مدتی است آن را کناری انداخته اید بهتر است که آن را بردارید و با تکنیک استنسیل یا نقاشی روی لباس بر روی آن نقش و طرحی تازه ایجاده کنید آموزش نقاشی فانتزی روی لباس ابتدا یک بلوز ساده بردارید برای این تکنیک هم از طلق […]

admin ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 748 بار