0475445421310394102a

وسواس از ضعف، تزلزل و عدم تمرکز فکری ناشی می گردد و این کمبودها را می توان از طریق توجه به خدا، شناخت و کمک گرفتن از او تأمین کرد. امام صادق علیه السلام می فرماید: از پدرم امام باقر علیه السلام پرسیدم: «قربانت گردم، آخر شب که برای نماز شب برمی خیزم چه بگویم»؟ […]

وسواس از ضعف، تزلزل و عدم تمرکز فکری ناشی می گردد و این کمبودها را می توان از طریق توجه به خدا، شناخت و کمک گرفتن از او تأمین کرد. امام صادق علیه السلام می فرماید: از پدرم امام باقر علیه السلام پرسیدم: «قربانت گردم، آخر شب که برای نماز شب برمی خیزم چه بگویم»؟ […]

admin ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 121 بار