lemoo.ir-Vanilla-panna-cotta-7ganj.i

 برخی دسر ها هستند که تنها در یک فصل سال قابل استفاده هستند مثل بستنی اما دسرهایی نیز همچون پاناکوتا وجود دارد که در ۴ فصل سال می توان آن را تهیه کرد و در در هر فصل از میوه ی مربوطه ی آن استفاده کرد برای مثال ما این دسر را با انار آموزش […]

 برخی دسر ها هستند که تنها در یک فصل سال قابل استفاده هستند مثل بستنی اما دسرهایی نیز همچون پاناکوتا وجود دارد که در ۴ فصل سال می توان آن را تهیه کرد و در در هر فصل از میوه ی مربوطه ی آن استفاده کرد برای مثال ما این دسر را با انار آموزش […]

admin ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 1,109 بار