lemoo.ir-094688

بافت این تاب زیبا بسیار ساده است و به مهم ترین وسایلی که نیاز دارید چوب و طناب است و تنها هنری که می بایست بلد باشید هنر گره زنی است که می توانید آموزش و مراحل تصویری آن را در پایین مشاهده کنید آموزش تاب تزئینی مکرومه بافی دو قطعه چوب به طول ۱۳۰ […]

بافت این تاب زیبا بسیار ساده است و به مهم ترین وسایلی که نیاز دارید چوب و طناب است و تنها هنری که می بایست بلد باشید هنر گره زنی است که می توانید آموزش و مراحل تصویری آن را در پایین مشاهده کنید آموزش تاب تزئینی مکرومه بافی دو قطعه چوب به طول ۱۳۰ […]

admin ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 575 بار