lemoo.ir-shal

وسایل مورد نیاز : یک عدد میل شماره ی ۴ و کاموای با ضخامت متوسط یک عدد کلاف ۱۰۰ گرمی  ابتدا ۱۸دانه سر بگیرید.  ۲ رج  از زیر ببافید . رج ۳: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید  -۱۲ دانه از زیر ببافید […]

وسایل مورد نیاز : یک عدد میل شماره ی ۴ و کاموای با ضخامت متوسط یک عدد کلاف ۱۰۰ گرمی  ابتدا ۱۸دانه سر بگیرید.  ۲ رج  از زیر ببافید . رج ۳: ۱ دانه کناری – ۱ دانه اضافه کنید – ۲ دانه از زیر – ۱ دانه اضافه کنید  -۱۲ دانه از زیر ببافید […]

admin ۳۰ / ۰۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 545 بار