lemoo.ir-898745-3

اگر در منزل لباسی ساده دارید می توانید به کمک نخ و سوزن و منجوق طرح های زیبا بر روی آن بزنید و آن را مجلسی و زیباتر کنید قبل از پیاده کردن طرح حتماً قسمتی را که قرار است سنگدوزی شود لایی می‌کنیم. برای پارچه‌های معمولی از لایی کاغذی یا فرانسه و برای پارچه‌‌های […]

اگر در منزل لباسی ساده دارید می توانید به کمک نخ و سوزن و منجوق طرح های زیبا بر روی آن بزنید و آن را مجلسی و زیباتر کنید قبل از پیاده کردن طرح حتماً قسمتی را که قرار است سنگدوزی شود لایی می‌کنیم. برای پارچه‌های معمولی از لایی کاغذی یا فرانسه و برای پارچه‌‌های […]

admin ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 1,890 بار