lemoo.ir-kuy

برای ساخت این پروانه ها به مواد و وسایل زیر نیاز دارید :تور ، سیم ، مهره و سیم چین . ابتدا به اندازه ی بال پروانه سیم را حلقه کنید . یک تکه تور را از وسط تا بزنید و حلقه را داخل ان قرار دهید . سپس انتهای باز تور را با دست […]

برای ساخت این پروانه ها به مواد و وسایل زیر نیاز دارید :تور ، سیم ، مهره و سیم چین . ابتدا به اندازه ی بال پروانه سیم را حلقه کنید . یک تکه تور را از وسط تا بزنید و حلقه را داخل ان قرار دهید . سپس انتهای باز تور را با دست […]

admin ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 1,001 بار