lemoo-Crafts-Fancy-yarns-18

برای ساخت پرده مدل توپی ، می بایست با کاموا توپک های کاموایی درست کنید و برای ساخت توپک های کاموایی به روش تصویری زیر عمل کنید آموزش ساخت پرده مدل توپی با کاموا بعد از اینکه توپک های کاموایی ما آماده شد از داخل آنها کاموا یا نخی محکم را رد کنید و آنها […]

برای ساخت پرده مدل توپی ، می بایست با کاموا توپک های کاموایی درست کنید و برای ساخت توپک های کاموایی به روش تصویری زیر عمل کنید آموزش ساخت پرده مدل توپی با کاموا بعد از اینکه توپک های کاموایی ما آماده شد از داخل آنها کاموا یا نخی محکم را رد کنید و آنها […]

admin ۰۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 2,096 بار