farsh-lemoo.ir

برای ساخت این فرش زیبا شما نیاز به مقداری کنف و یک عدد چسب تفنگی و یک عدد پرینت از الگوی زیر دارید تا این فرش فانتزی را بسازید و منظره ی کاشانه ی خود را زیباتر کنید جهت آموزش به مراحل تصویری زیر مراجعه کنید:

برای ساخت این فرش زیبا شما نیاز به مقداری کنف و یک عدد چسب تفنگی و یک عدد پرینت از الگوی زیر دارید تا این فرش فانتزی را بسازید و منظره ی کاشانه ی خود را زیباتر کنید جهت آموزش به مراحل تصویری زیر مراجعه کنید:

admin ۱۶ / ۰۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 3,208 بار