lemoo-07fg

برای ساخت عروسک انگشتی های زیبای زیر که بسیار مورد طرفدار کودکان و کاملا سرگرم کننده است شما ابتدا باید یا از روی الگوهای زیر بکشید و یا اینکه از روی الگوها پرینت بگیرید و به کمک ماژیک این نقاشی ها را بر روی آنها طراحی کنید و با چسب مایع به هم متصل کنید […]

برای ساخت عروسک انگشتی های زیبای زیر که بسیار مورد طرفدار کودکان و کاملا سرگرم کننده است شما ابتدا باید یا از روی الگوهای زیر بکشید و یا اینکه از روی الگوها پرینت بگیرید و به کمک ماژیک این نقاشی ها را بر روی آنها طراحی کنید و با چسب مایع به هم متصل کنید […]

admin ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 763 بار