lemoo-7_27

برای ساخت ساک دستی زیبای زیر شما به مقداری مقوا و بندی مقاوم برای دسته ی ساک نیاز دارید البته استفاده از چسب حرارتی یا چسب مایع نیز در حین مراحل ساخت ضروری است آموزش ساخت ساک دستی

برای ساخت ساک دستی زیبای زیر شما به مقداری مقوا و بندی مقاوم برای دسته ی ساک نیاز دارید البته استفاده از چسب حرارتی یا چسب مایع نیز در حین مراحل ساخت ضروری است آموزش ساخت ساک دستی

admin ۰۲ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 1,551 بار