lemoo-0435

برای ساخت این توپ فانتزی شما به کاغذ رنگی و چسب و یک عدد سکه نیاز دارید تا به کمک سکه دایره هایی بر روی کاغذ رنگی ها ایجاد کنید و آنها را برش زنید آموزش ساخت توپ فانتزی حال دایره ها را ابتدا بصورت زیر دو تای افقی و عمودی بزنید حال تاها را […]

برای ساخت این توپ فانتزی شما به کاغذ رنگی و چسب و یک عدد سکه نیاز دارید تا به کمک سکه دایره هایی بر روی کاغذ رنگی ها ایجاد کنید و آنها را برش زنید آموزش ساخت توپ فانتزی حال دایره ها را ابتدا بصورت زیر دو تای افقی و عمودی بزنید حال تاها را […]

admin ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 518 بار