lemoo.ir-sws10

تمام لغات کتاب انگلیسی را در یک روز حفظ کنید. ۱– S-W-S10: با قرار دادن هر لغت انگلیسی یا عربی و… در یکی از این  ۱۰  فرمول قادر می شوید هر لغت را در مدت  ۳۰  تا  ۶۰  ثانیه بدون تکرار- بدون نوشتن و بدون فراموشی, یک بار برای همیشه به خاطر بسپارید این تکنیک […]

تمام لغات کتاب انگلیسی را در یک روز حفظ کنید. ۱– S-W-S10: با قرار دادن هر لغت انگلیسی یا عربی و… در یکی از این  ۱۰  فرمول قادر می شوید هر لغت را در مدت  ۳۰  تا  ۶۰  ثانیه بدون تکرار- بدون نوشتن و بدون فراموشی, یک بار برای همیشه به خاطر بسپارید این تکنیک […]

admin ۲۸ / ۰۳ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 491 بار