lemoo-521927

برای دوخت کاور فانتزی که هم برای قیچی و هم برای میل بافت و یا خودکار و … کاربرد دارد ابتدا از الگوی زیر می بایست پرینت بگیرید و بر روی دو مدل پارچه آن را منتقل کنید یکی از مدل پارچه ها می بایست ساده باشد و دیگری طرح دار آموزش دوخت کاور فانتزی […]

برای دوخت کاور فانتزی که هم برای قیچی و هم برای میل بافت و یا خودکار و … کاربرد دارد ابتدا از الگوی زیر می بایست پرینت بگیرید و بر روی دو مدل پارچه آن را منتقل کنید یکی از مدل پارچه ها می بایست ساده باشد و دیگری طرح دار آموزش دوخت کاور فانتزی […]

admin ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 796 بار