lemoo-0146

وسایل مورد نیاز برای دوخت پیراهن لی : پارچه لی ، نخ سوزن ، چرخ خیاطی ، متر ، کاغذ آموزش دوخت پیراهن لی مردانه آموزش دوخت پیراهن داخل تصویر الگو ارائه شده است

وسایل مورد نیاز برای دوخت پیراهن لی : پارچه لی ، نخ سوزن ، چرخ خیاطی ، متر ، کاغذ آموزش دوخت پیراهن لی مردانه آموزش دوخت پیراهن داخل تصویر الگو ارائه شده است

admin ۰۶ / ۱۰ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 255 بار