lemoo-0201

وسایل مورد نیاز برای این پانج زیبا : پارچه ی مربعی شکل که طول و عرضش یک سان باشد یک متر ، قیچی آموزش پانج زنانه بدون دوخت دوخت پانج یا پانجو زیبای ما به پایان رسید این پانج را می توانید بصورت بلندتر نیز در آورید و به عنوان مانتو مورد استفاده قرار دهید

وسایل مورد نیاز برای این پانج زیبا : پارچه ی مربعی شکل که طول و عرضش یک سان باشد یک متر ، قیچی آموزش پانج زنانه بدون دوخت دوخت پانج یا پانجو زیبای ما به پایان رسید این پانج را می توانید بصورت بلندتر نیز در آورید و به عنوان مانتو مورد استفاده قرار دهید

admin ۰۸ / ۱۰ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 522 بار