lemoo-9920-5

برای دوخت پالتوی زیبای زنانه که در تصویر زیر مشاهده می کنید باید ابتدا الگوی اولیه بالاتنه را بکشید و بلندی و کوتاهی این پالتو به دست خودتان است و می توانید سایز آن یا همان بلندی آن را هر چقدر که دوست دارید در نظر بگیرید  آموزش دوخت پالتو فانتزی و برای بلندی یا […]

برای دوخت پالتوی زیبای زنانه که در تصویر زیر مشاهده می کنید باید ابتدا الگوی اولیه بالاتنه را بکشید و بلندی و کوتاهی این پالتو به دست خودتان است و می توانید سایز آن یا همان بلندی آن را هر چقدر که دوست دارید در نظر بگیرید  آموزش دوخت پالتو فانتزی و برای بلندی یا […]

admin ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 1,050 بار