index

برای دوخت این عروسک فانتزی می بایست ابتدا وسایل لازم آن را که عبارتند : پارچه و نخ سوزن و پنبه را تهیه کنید سپس به ۱۷ مرحله تصویری زیر مراجعه کنید

برای دوخت این عروسک فانتزی می بایست ابتدا وسایل لازم آن را که عبارتند : پارچه و نخ سوزن و پنبه را تهیه کنید سپس به ۱۷ مرحله تصویری زیر مراجعه کنید

admin ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 255 بار