0516123920294102a

برای دوخت عروسک اردک فانتزی می بایست از روی الگوهای زیر بر روی کاغذ بکشید و دور آنها را قیچی کنید و آنها را بر روی پارچه انتقال دهید سپس الگوها را دور دوزی کنید و داخل آنها را با پنبه پر کنید و در نهایت چشم و نوک و پاهای اردک را متصل کنید

برای دوخت عروسک اردک فانتزی می بایست از روی الگوهای زیر بر روی کاغذ بکشید و دور آنها را قیچی کنید و آنها را بر روی پارچه انتقال دهید سپس الگوها را دور دوزی کنید و داخل آنها را با پنبه پر کنید و در نهایت چشم و نوک و پاهای اردک را متصل کنید

admin ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 362 بار