lemoo-245

شنل شیردهی یک جور پوشش برای مادر است که بتواند در محیط‌های عمومی و در جایی که دیگران حضور دارند، بدون آن که دیده شود،به نوزاد شیر بدهد. آموزش دوخت شنل شیردهی وسایل مورد نیاز : پارچه یک و نیم در یک و نیم متر گچ خیاطی – نوار اریب – متر پارچه را از […]

شنل شیردهی یک جور پوشش برای مادر است که بتواند در محیط‌های عمومی و در جایی که دیگران حضور دارند، بدون آن که دیده شود،به نوزاد شیر بدهد. آموزش دوخت شنل شیردهی وسایل مورد نیاز : پارچه یک و نیم در یک و نیم متر گچ خیاطی – نوار اریب – متر پارچه را از […]

admin ۲۳ / ۰۷ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 867 بار