lemoo.ir-daman-ex

برای رسم دامنهای ترک نیاز به اندازه های دور کمر ، باسن،بلندی باسن بزرگ ،قد دامن و تعداد ترکها داریم مقدار پارچه: ۲قد با عرض ۱۵۰ سانت آموزش دوخت دامن ترک جنس: انواع پارچه های لخت مانند کرپ، ریون و پارچه های استرج که گشادی آن زیاد نباشد (زیاد کش نیاید) پارچه های ساده و […]

برای رسم دامنهای ترک نیاز به اندازه های دور کمر ، باسن،بلندی باسن بزرگ ،قد دامن و تعداد ترکها داریم مقدار پارچه: ۲قد با عرض ۱۵۰ سانت آموزش دوخت دامن ترک جنس: انواع پارچه های لخت مانند کرپ، ریون و پارچه های استرج که گشادی آن زیاد نباشد (زیاد کش نیاید) پارچه های ساده و […]

admin ۲۹ / ۰۳ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 608 بار