Dress

برای الگوی این لباس از یکی از لباسهای دخترتون استفاده کنید یک دامن و یک تاپ را در راستای هم قرار داده و روی کاغذ الگو دور این لباسها خط بکشید. از قسمت بالای پیراهن و حلقه ها دو عدد برش می دهیم و به پیراهن اصلی دوخته می شود تا لباس تمیزتری داشته باشیم […]

برای الگوی این لباس از یکی از لباسهای دخترتون استفاده کنید یک دامن و یک تاپ را در راستای هم قرار داده و روی کاغذ الگو دور این لباسها خط بکشید. از قسمت بالای پیراهن و حلقه ها دو عدد برش می دهیم و به پیراهن اصلی دوخته می شود تا لباس تمیزتری داشته باشیم […]

admin ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 162 بار