lemoo.ir-blouse-Educ

این بلوز را با پارچه غیر حریر هم می توانید بدوزید فقط باید ریزش داشته باشد یعنی پارچه خشک نباشد.این بلوز ساده به راحتی با یک قد پارچه دوخته می شود .اندازه لباس را از سرشانه تا هر جایی که دوست دارید قد لباس باشد بگیرید و دوبرابر کنید این قد لباس شماست . برای این […]

این بلوز را با پارچه غیر حریر هم می توانید بدوزید فقط باید ریزش داشته باشد یعنی پارچه خشک نباشد.این بلوز ساده به راحتی با یک قد پارچه دوخته می شود .اندازه لباس را از سرشانه تا هر جایی که دوست دارید قد لباس باشد بگیرید و دوبرابر کنید این قد لباس شماست . برای این […]

admin ۰۲ / ۰۵ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 521 بار