دوخت-سایت لیمو - بارون---(5)

وسایل مورد نیاز: ۱- پارچه ضد آب ۱۵۰cm ۲- نخ و سوزن آموزش دوخت بارانی مراحل دوخت بارانی : ۱- پارچه را پهن کرده و به عرض ۱۰۰ و طول ۱۴۰ برش می‌زنیم بعد از برش وسط طول و عرض را پیدا کرده و در الگو با کشیدن خط بهم متصل می‌کنیم تا وسط کار […]

وسایل مورد نیاز: ۱- پارچه ضد آب ۱۵۰cm ۲- نخ و سوزن آموزش دوخت بارانی مراحل دوخت بارانی : ۱- پارچه را پهن کرده و به عرض ۱۰۰ و طول ۱۴۰ برش می‌زنیم بعد از برش وسط طول و عرض را پیدا کرده و در الگو با کشیدن خط بهم متصل می‌کنیم تا وسط کار […]

admin ۰۶ / ۰۸ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 511 بار