lemoo-0393

تصویری که در ادامه ی مطلب می بینید تنها یک پاپیون نیست بلکه جامدادی است مدل پاپیون که به دوختن نیازی دارد و تنها وسیله ی مورد نیاز آن پارچه است در ادامه ی مطلب می توانید فایل آموزشی آن را دانلود کنید آموزش جامدادی پاپیونی بدون دوخت دانلـــــــــــــــــــود

تصویری که در ادامه ی مطلب می بینید تنها یک پاپیون نیست بلکه جامدادی است مدل پاپیون که به دوختن نیازی دارد و تنها وسیله ی مورد نیاز آن پارچه است در ادامه ی مطلب می توانید فایل آموزشی آن را دانلود کنید آموزش جامدادی پاپیونی بدون دوخت دانلـــــــــــــــــــود

admin ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 906 بار