LEMOO.IR-jeans2

به راحتی و به کمک نوارهای روبانی که در منزل دارید یا بوسیله خورده پارچه هایی که بصورت نواری برش خورده اند می توانید این شلوار لی زیبا را آماده کنید و ما در اینجا تنها قسمت جیب را تزئین نموده ایم و شما به دلخواه می توانید هر قسمت از شلوار جین را اعم […]

به راحتی و به کمک نوارهای روبانی که در منزل دارید یا بوسیله خورده پارچه هایی که بصورت نواری برش خورده اند می توانید این شلوار لی زیبا را آماده کنید و ما در اینجا تنها قسمت جیب را تزئین نموده ایم و شما به دلخواه می توانید هر قسمت از شلوار جین را اعم […]

admin ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 691 بار