index

این نوع تزئین سنجد تزئینی فانتزی است که دو منظوره می باشد یعنی شما به کمک مراحل تصویری زیر می توانید هم دسته گل و هم سنجد هفت سینتان را تزئین کنید آموزش تزئین سنجد

این نوع تزئین سنجد تزئینی فانتزی است که دو منظوره می باشد یعنی شما به کمک مراحل تصویری زیر می توانید هم دسته گل و هم سنجد هفت سینتان را تزئین کنید آموزش تزئین سنجد

admin ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 381 بار
hou2234

در مطالب گذشته آموزش های مختلفی را از تزئین سنجد ارائه کردیم و امروز با شما هستیم با آموزش جدیدی از تزئین هفت سین تحت عنوان تزئین سنجد سر خلال دندان را از یک طرف در سنجد و از طرف دیگر در سیب فرو کنید واین کار را با دیگر سنجد ها هم آنقدر انجام […]

در مطالب گذشته آموزش های مختلفی را از تزئین سنجد ارائه کردیم و امروز با شما هستیم با آموزش جدیدی از تزئین هفت سین تحت عنوان تزئین سنجد سر خلال دندان را از یک طرف در سنجد و از طرف دیگر در سیب فرو کنید واین کار را با دیگر سنجد ها هم آنقدر انجام […]

admin ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 174 بار