lemoo.ir-22_Tazeen-Somagh-7-Sin4

برای تزئین سماق ابتدا شاخه گلی مصنوعی را بیاورد و آن را کامل در قوطی چسب چوب فرو کنید و سپس شاخه گل را داخل ظرف سماق فرو کنید بدین ترتیب شاخه گل سماق شما آماده می شود و از آن می توانید برای تزئین هفت سین استفاده کنید آموزش تزئین سماق هفت سین

برای تزئین سماق ابتدا شاخه گلی مصنوعی را بیاورد و آن را کامل در قوطی چسب چوب فرو کنید و سپس شاخه گل را داخل ظرف سماق فرو کنید بدین ترتیب شاخه گل سماق شما آماده می شود و از آن می توانید برای تزئین هفت سین استفاده کنید آموزش تزئین سماق هفت سین

admin ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 108 بار