lemoo-s8odz

وسایل مورد نیاز : بشقاب ، دریل ، عقربه و موتور ساعت ، ماژیک ، صدف و گوش ماهی های دریایی ، چسب آموزش ساخت ساعت دریایی ابتدا برای ساخت ساعت داخل بشقاب را با دریل سوراخ کنید و موتور را بر روی آن سوار کنید سپس با ماژیک اعداد ساعت را بصورت دایره دایره […]

وسایل مورد نیاز : بشقاب ، دریل ، عقربه و موتور ساعت ، ماژیک ، صدف و گوش ماهی های دریایی ، چسب آموزش ساخت ساعت دریایی ابتدا برای ساخت ساعت داخل بشقاب را با دریل سوراخ کنید و موتور را بر روی آن سوار کنید سپس با ماژیک اعداد ساعت را بصورت دایره دایره […]

admin ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 720 بار