lemoo-0320

برای بافت این کلاه زیبای بچگانه باید از لبه کشباف شروع کنید و قلابی که انتخاب می کنید باید شماره ۵٫۵ باشد آموزش بافت کلاه مدل قورباغه ای برای بافت کلاه ابتدا  ۱۶ زنجیره بزنید. رج اول: از دومین زنجیره شروع کنید و در هر زنجیره یک پایه کوتاه بزنید ( ۱۵ خانه میشود)  رج […]

برای بافت این کلاه زیبای بچگانه باید از لبه کشباف شروع کنید و قلابی که انتخاب می کنید باید شماره ۵٫۵ باشد آموزش بافت کلاه مدل قورباغه ای برای بافت کلاه ابتدا  ۱۶ زنجیره بزنید. رج اول: از دومین زنجیره شروع کنید و در هر زنجیره یک پایه کوتاه بزنید ( ۱۵ خانه میشود)  رج […]

admin ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 616 بار