lemoo.ir-383

برای بافت کفشدوزک ابتدا باید چند عدد دایره ببافید یک دایره بزرگ برای بدن کفشدوزک و دایره های کوچک برای خالهای کفشدوزک که بافت دایره به دو صورت زنجیره و به کمک حلقه جادویی انجام میشود که در ادامه این دو مدل آموزش داده شده و شما می توانید با هر یک از آن ها […]

برای بافت کفشدوزک ابتدا باید چند عدد دایره ببافید یک دایره بزرگ برای بدن کفشدوزک و دایره های کوچک برای خالهای کفشدوزک که بافت دایره به دو صورت زنجیره و به کمک حلقه جادویی انجام میشود که در ادامه این دو مدل آموزش داده شده و شما می توانید با هر یک از آن ها […]

admin ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 858 بار