785552362

وسایل مورد نیاز: ابتدا ۶ زنجیره می زنیم اونو می بندیم با پایه بلند پرش می کنیم رج بعد در یک گندمی یه پایه ودر گندمی دیگه دوپایه می زنیم باید کفی سبد به شکل یک دایره باشه فقط باید مواظب باشید چین نخوره بعد از اینکه اندازه کف به دلخواه شما رسیدبا بافت پایه […]

وسایل مورد نیاز: ابتدا ۶ زنجیره می زنیم اونو می بندیم با پایه بلند پرش می کنیم رج بعد در یک گندمی یه پایه ودر گندمی دیگه دوپایه می زنیم باید کفی سبد به شکل یک دایره باشه فقط باید مواظب باشید چین نخوره بعد از اینکه اندازه کف به دلخواه شما رسیدبا بافت پایه […]

admin ۲۹ / ۰۵ / ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مشاهده : 468 بار