photo_2016-09-06_18-20-18-3

(نکته : اگر میخواهید هلیکوپتر بزرگتر شود نخ ضخیم استفاده کنید) ابتدا سه زنجیر زده و حلقه میکنیم،بعد داخل حلقه ۶ پایه کوتاه زده،رج بعد در هر کدام دو تا پایه میزنیم، که بشود۱۲ تا،رج بعد یک در میان در پایه دو تا میزنیم،یعنی یکی میبافیم داخل پایه ی بعدی دو تا میبافیم،تا آخر رج […]

(نکته : اگر میخواهید هلیکوپتر بزرگتر شود نخ ضخیم استفاده کنید) ابتدا سه زنجیر زده و حلقه میکنیم،بعد داخل حلقه ۶ پایه کوتاه زده،رج بعد در هر کدام دو تا پایه میزنیم، که بشود۱۲ تا،رج بعد یک در میان در پایه دو تا میزنیم،یعنی یکی میبافیم داخل پایه ی بعدی دو تا میبافیم،تا آخر رج […]

admin ۱۶ / ۰۸ / ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مشاهده : 223 بار