مدل-پر-طاووس-

آموزش بافت : مدل روی ۱۳ دانه تقسیم می شود. بعد از یک رج مدل , ۳ رج بعدی را ساده بافی کرده رج چهرم مدل تکرار شود . | X ـ O ـ O ـ O ـ O ـ O ـ  X علامت اختصاصی : | دانه حاشیه (معمولا نبافته می گیریم) O ژته […]

آموزش بافت : مدل روی ۱۳ دانه تقسیم می شود. بعد از یک رج مدل , ۳ رج بعدی را ساده بافی کرده رج چهرم مدل تکرار شود . | X ـ O ـ O ـ O ـ O ـ O ـ  X علامت اختصاصی : | دانه حاشیه (معمولا نبافته می گیریم) O ژته […]

admin ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 2,916 بار