lemoo.ir-fdfh

برای بافت مدل دو برگ توری پس از بافت دو الی چهار رج ، مدل را روی ۱۹ دانه انجام می دهیم و رج های ….. آموزش بافت مدل دو برگی

برای بافت مدل دو برگ توری پس از بافت دو الی چهار رج ، مدل را روی ۱۹ دانه انجام می دهیم و رج های ….. آموزش بافت مدل دو برگی

admin ۰۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 2,546 بار