lemoo-0268

برای بافت عروسک دلقک فانتزی ابتدا باید از قسمت سر عروسک شروع کنید بعد به سراغ پاهای عروسک بروید برای شروع یک عدد میل تهیه کنید با کامواهای رنگی زیبا  آموزش بافت عروسک دلقک قلاب بافی حال برای بافت سر عروسک: ۳تا زنجیره بزنید و بهم وصل کنید۶تا پایه کوتاه ..  ۶رابه ۴۸ برسانید و […]

برای بافت عروسک دلقک فانتزی ابتدا باید از قسمت سر عروسک شروع کنید بعد به سراغ پاهای عروسک بروید برای شروع یک عدد میل تهیه کنید با کامواهای رنگی زیبا  آموزش بافت عروسک دلقک قلاب بافی حال برای بافت سر عروسک: ۳تا زنجیره بزنید و بهم وصل کنید۶تا پایه کوتاه ..  ۶رابه ۴۸ برسانید و […]

admin ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 1,101 بار