201581419573710a

 عروسک دختر خوشگل با موهای بافته پاه ها: ( در حین کار توی کار را پر کنید ) ابتدا از بافت پا شروع میکنیم، پاها کمی بزرگتر هستند و.از کف پا شروع میشه، پس برای شروع پانزده زنجیر زده و رج اول دور تا دور پایه کوتاه میزنیم فقط ابتدا و.انتها یک پایه بیشتر میزنیم […]

 عروسک دختر خوشگل با موهای بافته پاه ها: ( در حین کار توی کار را پر کنید ) ابتدا از بافت پا شروع میکنیم، پاها کمی بزرگتر هستند و.از کف پا شروع میشه، پس برای شروع پانزده زنجیر زده و رج اول دور تا دور پایه کوتاه میزنیم فقط ابتدا و.انتها یک پایه بیشتر میزنیم […]

admin ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۴ بدون دیدگاه مشاهده : 556 بار